ما بهت کمک میکنیم یه توییت خوب بنویسی تا بتونیم فضای توییتر رو انقلابی کنیم

۱

برای کدوم هشتگ میخوای توییت بنویسی؟

۲

به چه زبانی میخوای توییت بنویسی؟